Fotograf odfotil dievčatko. To si myslelo, že vyťahuje zbraň, tak zdvihlo ruky.
Ďalšie články