Koniec sveta nebude!!!

"Koniec sveta v roku 2012 nebude," upokojuje SAV!

Posledných niekoľko mesiacov sa na internete, medzi ľuďmi či v médiách rozoberá jediná otázka: nastane 21.12 2012 koniec sveta? Nie! Upokojuje Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý vyvrátil všetkých sedem teórii:
 
1) koniec Mayského kalendára,
2) zrážka s planétou Nibiru,
3) postavenie planét v jednej priamke,
4) postavenie Slnka, Zeme a mohutnej čiernej diery v strede našej Galaxie v jednej priamke,
5) Príťažlivé pôsobenie gigantickej čiernej diery zo stredu našej galaxie,
6) náhla zmena rotácie Zeme za niekoľko sekúnd či hodín,
7) náhle prepólovanie magnetického poľa Zeme za hodiny alebo dni.

"Mayský kalendár nepredpovedá koniec sveta. Kalendáre existujú pre vedenie záznamov o plynutí času, nie na predpovedanie budúcnosti. Aj v dnešnom čase máme kalendáre vypočítané len do určitej doby, ale to neznamená, že potom bude koniec sveta," argumentujú vedci SAV Aleš Kučera a Drahomír Chochol. Dodávajú, že rôzne skupiny bádateľov uvádzajú odlišné dátumy konca mayského kalendára.

Vedci z Astronomického ústavu SAV vyvrátili aj tvrdenia, že planéty budú na konci roka 2012 v jednej priamke. "Postavenie v jednej 'priamke' Slnka, Zeme a čiernej diery v strede našej galaxie sa odohráva každý rok v decembri a vyplýva z pravidelného pohybu Zeme okolo Slnka. Bolo to tak aj v rokoch 2011, 2010, 2009 i ďalších, a koniec sveta nenastal," zdôraznili astronómovia. V súvislosti s ďalším dôvodom uviedli, že gravitačné pôsobenie na našu Zem od gigantickej čiernej diery zo stredu galaxie je zanedbateľné.
(Zdroj: TASR, sav.sk)