VIDEO: Prútikár a psychotronik Andrej Sándor hosťom v Talkshow u Šarkana

Do Šarkanovej Talkshow tentokrát prijal pozvanie prútikár a psychotronik Andrej Sándor. Šarkan si pre neho pripravil neľahkú úlohu -  podomácky vyrobeným prútikom zistiť, či je štúdio Fun rádia harmonicky správne vyvážené. A možno ťa bude zaujímať aj to, že pán Sándor v našom štúdiu objavil jeden veľký problém.