Títo ľudia sú najväčší odborníci v oblasti bezpečnosti

„Bezpečnosť pri práci, bezpečnosť cestnej premávky, protipožiarna či protipovodňová bezpečnosť... Slovíčko bezpečnosť má v živote človeka veľmi veľký význam. Nasledujúca zbierka fotiek je venovaná majstrom zabezpečenia úrovne 100. Títo ľudia presne vedia, ako sa chrániť.“ Zdraví, Ivan.

BONUS