Zdeno z Popradu: "Pán Danko!"



Už aj k Zdenovi do Popradu sa dostal!