Pápež František stojí na čele cirkvi už 4 roky. Nie je to dlho stáť takto na čele?Hm?