Myslíte, že o rok budeme Majstri sveta? B kategórie?Je to možné, či?