Obdobie grilovania je tu. Pozor, aj toto sa môže stať.

Poslali ste nám krátky príbeh, z ktorého by si mal každý zobrať ponaučenie.