Parašutisti by sa mali zúčastniť olympiády alebo paraolympiády?



Sajfov mikrofón!