Parašutisti by sa mali zúčastniť olympiády alebo paraolympiády?Sajfov mikrofón!