Najobľúbenejší predmet prváka Kubka? Štvorec!

Celý tento týždeň sprevádzame deti do škôl po celom Slovensku. Sajfa sa vybral za školákmi do Zvolena, kde nás všetkých svojou bezprostrednosťou a úprimnou dušou očaril malý Kubko. Nie je úžasný?