Riziko, keď máš vlastnú mamu na Facebooku. Klikaj a pochopíš!

Mať svojich rodičov na Facebook, ešte ako priateľov, ktorí vidia všetko, čo urobíš, to prináša svoje riziká. Jeden mladý Slovák to pochopil. Posiela Jojo so slovami: „Keď Ti ani vlastná matka nedopraje...“

Jeden ponúka dlhodobú prácu, ďalší má o ňu záujem, no videla to jeho matka...