TOY TESTING - ZOZNAM SÚŤAŽNÝCH VIDEÍ 

PONDELOK (27.11.2017)
UTOROK (28.11.2017)

STREDA (29.11.2017)
ŠTVRTOK (30.11.2017) 


PIATOK (1.12.2017)