Z písomky z matematiky doniesla domov pochvalu. Avšak, pozri si ju lepšie!

Niekde sa musela asi stať chyba. Poslucháčka Silvia objavila, ako sa jedna mamička chváli svojim dieťaťom, že sa zlepšuje v škole a dokonca už nosí aj pochvaly. Mamička zverejnila aj konkrétnu písomku z matematiky. Všetky príklady vyriešené správne, dieťa dostalo jednotku s pochvalou. Avšak, keď sa na to pozrieš pozornejšie, určite si to všimneš. Silvia píše:

„Toto som proste musela poslať. Jedna pani chváli svoje dieťa ako sa zlepšovalo v škole. Matematický diktát s pochvalou. To, kto preboha môže učiť deti, neviem, ale naše školstvo len  potvrdilo opäť svoju kvalitu. Učiteľ/ka asi trávila prázdniny na Pagu a ešte sa nestihol/la spamätať.“
Akutálne sme na tom podobne ako tento legendárny policajný hovorca: