Ľud versus Fun rádio, VOL. 163: ku dňu kávy

Dobré ráno, nech sa páči zadanie: 

Do kávy po 12 EUR zamiešame kávu po 20 EUR. 
Dostaneme 10 kg zmesi po 15 EUR. Koľko ktorej kávy sme zamiešali? 

Správne riešenie od výhercu Vlada: 

 

"Na 10 kg zmesi kávy po 15 eur treba zmiešať 3.75 kg kávy po 20 EUR a 6,25 kg kávy po 12 EUR. 

Výpočet: 6,25 krát 12 =75

               3,25 krát 20 = 75

               75+75=150 150/10=15