Reálny príbeh z cintorína

Kto je zdrojom tej najúprimnejšej zábavy? No predsa deti. Ich bezprostrednosť dokáže človeka doslova položiť na kolená. Niečo o tom môže povedať aj poslucháčka Janka....Keď už "hovoríme" o tých reálnych príhodách. Jednu vtipnú anglickú nám poslala aj ďalšia poslucháčka Janka.