Aj v skutočnom živote sú "happyendy". Smasho z Lavagance je dôkazom.Členovia skupiny Lavagance prežili so svojím gitaristiom Smashom neuveriteľný a krásny životný príbeh, ktorého sa stali aktívnou súčasťou. Jeho otec je z Vietnamu a koncom 70-tych rokov študoval v Československu. Vtedajší režim neprial zamilovaným a jeho otec musel odísť. Po takmer 10-tich rokoch odkedy ho začal hľadať sa našli. V 35-tich sa konečne po prvýkrát videl so svojím otcom. Do života mu vstúpila nová, veľká, milujúca rodina a spolu s chlapcami z Lavagance už vo Vietname veľmi úspešne koncertovali. 

Vypočujte si rozhovor Smasha s Kavou, ktorý odznel vo Fun in Slovakia:

 A tuto teda, novonadobudnutá rodina a prvá foto z letiska: