Periodická tabuľka má dnes 149 rokov. Otestuj sa, ako si spomínaš na značky prvkov!


Veľa šťáástia zdráávia, veľa šťáástia milá periodická tabuľka, veľa šťastia zdravia!


Tak je, dnes spievame na počesť periodickej tabuľky chemických prvkov, ktorá oslavuje krásnych a úctyhodných 149 rokov. A aby sme si aj trošku zamudrovali: „Periodická tabuľka chemických prvkov je tabulárna metóda zobrazenia chemických prvkov. Riadi sa tzv. periodickým zákonom, ktorý v roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendelejev, čiže zobrazuje pravidelne sa vyskytujúce trendy vo vlastnostiach prvkov v závislosti od ich protónového čísla. Tabuľka zatiaľ obsahuje 118 chemických prvkov.“ (wikipedia.org)

Pri tejto príležitosti sme si dovolili zaspomínať na školské časy a trošku ťa otestovať v tom, ako dobre si na starú dobrú, no mnohými i nenávidenú periodickú tabuľku pamätáš. Poďme na to! 

 
 
 

via GIPHY