FunSMS: Ona mu posiela, že je u kaderníčky, on reaguje.

Myslíme, že k tomuto písať veľa netreba. Jednoducho, súrodenecká láska. Poslala Andrea. Ona mu píše, že má pod dňa voľno a užíva si ho u kaderníčky. Ona jej na to bratsky reaguje. Kto ťa podporí viac ako tvoj vlastný brat?