Toto nádherné video ti ukáže tehotenstvo z nového uhla pohľadu

Ivan posiela video, ktoré by sa mal pozrieť každý:

Toto je jedno z najkrajších videí na tému „od počatia až po narodenie“. Veril by si, že o tvojom JA – vrátane pohlavia, farbe očí či pleti, sa rozhodlo v čase oplodnenia? Do narodenia si však musel prejsť mnohými fázami živočíšnych druhov – od obojživelníka až k človeku... Pekný deň, Ivan.