Práca vo Fun rádiu

Tešíme sa, že chceš pracovať práve vo Fun rádiu!


V prípade, že ešte nemáš skúsenosti s prácou v médiách, odporúčame ti začať v menšom, regionálnom médiu, v ktorom ti pomôžu získať alebo rozvíjať základné schopnosti a zručnosti potrebné pre túto prácu (ako je napríklad práca s hlasom, textom či technikou). Zároveň získaš prax a môžeš sa ďalej uchádzať o prácu aj v celoplošných médiách, akým je Fun rádio.
 
V prípade, že už máš skúsenosti s prácou v médiách, môžeme ťa zaevidovať do našej databázy uchádzačov na dobu 1 rok. Z databázy kontaktujeme uchádzačov podľa potreby na základe požiadaviek obsadzovaných pozícií. Po uplynutí doby 1 roka budú tvoje údaje a dokumenty v zmysle platnej legislatívy z databázy vymazané.   
 

Aktuálne hľadáme obchodníka do nášho tímu. Ak máš záujem o túto pozíciu, vyplň svoje údaje nižšie:
Sem prosím nahraj zvukovú stopu zaznamenávajúcu tvoj bežný hlasový prejav, iba ak sa uchádzaš o pozíciu moderátora alebo redaktora, aby sme mohli posúdiť, či znieš dobre pre naše mikrofóny. Do obsahu zvukovej nahrávky prosím neuvádzaj žiadne osobné údaje. Stačí napríklad keď prečítaš ľubovoľný text z novín.


„Udeľujem súhlas so spracúvaním mnou poskytnutých osobných údajov (najmä CV, motivačný list, zvuková nahrávka hlasu) na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie a oslovovanie s pracovnými ponukami vo FUN rádiu spoločným prevádzkovateľom spoločnosti RADIO, a.s. so sídlom Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B a spoločnosti FUN MEDIA GROUP a.s. so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava 811 04, IČO: 44 845 995 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B (ďalej len ako „Spoloční prevádzkovatelia“). Udelený súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Udelením súhlasu potvrdzujem oboznámenie sa s Podmienkami ochrany súkromia.“


Bez tvojho súhlasu ťa nemôžeme zaevidovať do databázy uchádzačov o prácu vo Fun rádiu.

Podmienky ochrany súkromia