Ľud versus Fun rádio, VOL. 104: porada

Dobré ráno, 

nech sa páči zadanie: 

V stredu je klasifikačná porada. 
Dnes pani učiteľka zaokrúhľuje známky z matematiky. V triede je 30 žiakov. 
Nikto nedostane horšiu známku ako dvojku. 
Koľko žiakov dostane jednotku, ak celkovú priemer triedy je 1,4?

Správne odpovede posielajte dnes (19. júna) na [email protected]
alebo SMS v tvare RANO medzera TEXT na 7006 (cena spätnej SMS je 20 centov)