Ľud versus Fun rádio, VOL. 115: matematická súťaž

Dobré ráno, nech sa páči zadanie: 

Gymnazisti sa vybrali na súťaž, kde mali za každú bezchybne vyriešenú úlohu 10 bodov. 
Za chybné riešenie sa im odpočíta 5 bodov. 
Po vyriešení 20 úloh mal žiak Michal 80 bodov. 
Koľko úloh vyriešil správne a koľko nie?

Správne odpovede dnes (11. septembra) do 9:00 na:
[email protected]

a svoje t.č. nám napíšte tiež.