Ľud versus Fun rádio, VOL. 121: školský výlet

Dobré ráno,
nech sa páči, zadanie: 

Na školskom si výlete si 12 detí kúpilo minerálku a 10 detí rohlík. Koľko detí si kúpilo aj rohlík aj minerálku, ak vieme, že na výlete bolo 17 detí? Každé dieťa si pritom niečo kúpilo.

RIEŠENIE:

minerálka - 12
rohlík - 10
detí - 17

17-12=5 detí nemalo minerálku
17-10=7 detí nemalo rohlík

Ak odrátame od všetkých detí tie, ktoré niečo nemajú, dostaneme počet detí, ktoré majú aj rohlík aj minerálku:
17-(5+7)=5

5 detí si kúpilo iRohlík iMinerálku