Ľud versus Fun rádio, VOL. 127: vianočná mozgová zumba

Dobré ráno, nech sa páči zadanie: 

Ak darček plus darček rovná sa 20,
stromček plus stromček mínus darček rovná sa 4
a dva zvončeky plus darček rovná sa 14...
Koľko je darček plus stromček krát zvonček?

Odpovede posielajte dnes (18. decembra) na:
[email protected]
RANO medzera TEXT na 7006 za 20 centov. 

Obrázok: