Ľud versus Fun rádio: VOL 129: Sneženky a machři

Dobré ráno, nech sa páči zadanie:

Do triedy chodí 30 chlapcov a aj nejaké tie dievčatá. 
Išli spolu na lyžiarsky výcvik. Prihlásilo sa a aj išlo: 28 chlapcov a všetky dievčatá, čo bolo 95% všetkých žiakov v triede. 
Koľko % žiakov triedy tvoria dievčatá?

Správnu odpoveď posielajte dnes (8. januára) do 9:00 na
[email protected]
RANO medzera TEXT na 7006 (cena spätnej SMS je 20 centov)