STORY: Z denníka mladej ženy

Dlhšie, no stojí za to to vylúštiť a dostať sa až do konca!