Zdeno z Popradu: "So mnou nebi sa, so mnou nebi sa..."Leví kráľ Zdeno z Popradu...