10 podivných indivíduí, ktoré môžeš stretnúť len v MHD-čke na Slovensku

Ťažko povedať, prečo sú ich revírom  práve „emhádečky“. Človek si v pohodičke, tak ako takmer každý deň sedí v električke alebo v buse, lapá po posledných zvyškoch vzduchu, ktoré v tom napratanom priestore sú, s klipkajúcimi očami odpočítava zástavky a v tom sa zrazu zjaví – INDIVÍDUUM MHD-čky. Sedí si tam vzadu a hneď, ako sa ho pokúsiš odfotiť, obdarí ťa výrazom: „Čo kukáš, čo sa ti nezdá?“