Ľud versus Fun rádio VOL. 154

Dobré ráno, nech sa páči zadanie: 

Traja kamaráti prišli do hotela a zaplatili 300 EUR za ubytovanie. 
Majiteľ medzitým zistil, že účet je len 250, a tak poslal recepčnú, aby hosťom vrátila 50. 
Recepčná však nevedela, ako rozdeliť 50  medzi troch ľudí, a tak 20  skonfiškovala a vrátila im 30 . 
Každý teda zaplatil 100 - 10 , tzn. 90 . Trikrát 90  je 270 . Recepčná si nechala 20 .
Kde je teda tých zostávajúcich 10 eur?

No. Správne odpovede posielajte dnes (30. júla) do 9:00 na:
[email protected]

alebo WhatsApp: 0910 943 944