Slovák ako repa! Iba 2-ročný Jakubko ti zarecituje báseň Mor ho!

Mor ho! – romantická báseň, ktorej autorom je Samo Chalupka a je symbolom hlbokého vlastenectva nás Slovákov. Počas školských čias sme sa ju všetci museli učiť naspamäť a recitovať pred celou triedou. Riadky, nad ktorými sme sa všetci zapotili ako násť-roční, ovláda malý, len 2-ročný Jakubko úplne bezchybne. Jeho video zverejnila hrdá, trojnásobná mamina Zuzka, ktorá je pedagogičkou.