Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Súťaže

SÚŤAŽ MEET & GREET STING!

  • Redakcia

Zapojte sa do našej súťaže, hľadajte logo Fun rádia a vyhrajte zážitok na celý život – osobné stretnutie so Stingom!

SÚŤAŽ MEET & GREET STING!

Tešíte sa na koncert Stinga, ktorý bude 17.11.2012 v Košiciach? Zapojte sa do našej súťaže, hľadajte logo Fun rádia  a vyhrajte zážitok na celý život – osobné stretnutie so Stingom!

CENA:
- pre jedného výhercu osobné stretnutie so Stingom pred koncertom v Košiciach, ktorý bude 17.11.2012 (cena nezahŕňa vstupenku na koncert)

VÝHERCA:
Lucia Tomková - Kysak

SPRÁVNA ODPOVEĎ:

3:15

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI:

1.) Súťaž prebieha v termíne od 07.11.2012 do 14.11.2012 do 12:00 hodiny a je určená poslucháčom, ktorí majú zakúpenú platnú vstupenku na koncert Stinga 17.11.2012 v Košiciach.
2.) Do súťaže sa môžete zapojiť tak, že si pozriete súťažný videoklip, nájdete v ňom logo Fun rádia a zapíšete si presný čas, kedy sa logo v klipe objaví.
3.) Svoje odpovede vpisujte cez formulár na tejto stránke, a to najneskôr do stredy, 14.11.2012 do 12:00 hodiny.
4.) Výhercu budeme spomedzi úspešných riešiteľov úlohy žrebovať v stredu 14.11.2012 po 12:00 hodine.
5.) Výherca bude telefonicky kontaktovaný, vyhlásený v Rannej šou Fun rádia 15.11.2012 a zverejnený na webe.
6.) Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu.

Súťažné video

Odporúčame