Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Súťaže

Mešec plný peňazí

  • Miska

Uhádni aká suma je v mešci plnom peňazí a vyhraj...

Máš dobré uši na cinkot peňazí? Zaregistruj sa na webe Fun rádia a čakaj. Keď Ti moderátor zavolá a zatrasie mešcom plným peňazí, skús čo najpresnejšie uhádnuť sumu, ktorá sa v ňom nachádza. Ak budeš v odhade bližšie ako Tvoj súper, vyhrávaš!

DENNÁ CENA:  

Pre 5 výhercov finančná hotovosť 300 € od UniCredit Bank

Peňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu.

KLIKNI A PREČÍTAJ SI INFORMÁCIE O SÚŤAŽI

ZAREGISTRUJ SA:

Netras doma peniazmi, radšej ich presuň tam, kde môžu pracovať za teba. Investuj v UniCredit Bank s novou generáciou zaistených fondov od Amundi. Nový fond Amundi Funds Protect 90 od UniCredit Bank vždy chráni 90 % z najvyššej hodnoty fondu a jeho rastu nič nebráni.

Viac na www.unicreditbank.sk.

Odporúčame