Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Hudba

Vyber slovenské pesničky do prvého spevníka Európskej Únie

  • AH

Reprezentuje nás viac V dolinách alebo Horehronie?

V prvom spevníku Európskej únie nás bude reprezentovať šesť skladieb, ktoré vyjdú zo šiestich kategórií. Viac ako 100 slovenských piesní nominovali študenti a učitelia VŠMU, učitelia hudby z Asociácie Slovenska, agentúra Viva Musica a zborový speváci z Bratislava Music Agency.

 V užšom výbere je 42 piesní, stále však môžete navrhnúť svoju. Hlasuje sa v šiestich kategóriách: Piesne o láske, Príroda a ročné obdobia, Sloboda a mier, Folklórne skladby, Piesne o viere a Detské piesne.

Medzi sebou tak súperia Na kráľovej holi, Loď do neznáma od Tublatanky alebo V dolinách s Horehroním.


NOMINOVANÉ SKLADBY:

Piesne o láske:
Láska, bože, láska – (slovenská ľudová)
Červené jabĺčko – (slovenská ľudová)
Čierne oči, choďte spať – (slovenská ľudová)
Vyznanie – (hudba: Janko Lehotský / text: Kamil Peteraj, naspievala Marika Gombitová)
Voda čo ma drží nad vodou – (hudba: Jožo Ráž / text: Jozef Urban, skupina Elán)
Kristínka iba spí – (Peter Nagy)

Príroda & Ročné obdobia:          
Aká si mi krásna – (hudba: Eugen Suchoň / text: Peter Bella – Horal)
Páslo dievča pávy – (slovenská ľudová)
Pieseň o rodnej zemi – (hudba: Gejza Dusík / text: Pavol Braxatoris)
V dolinách – (hudba: Peter Hanzely / text: Ľuboš Zeman, naspieval Karol Duchoň)
Dedinka v údolí – (hudba: G. Dusík / text: Otto Kaušitz, naspieval František Krištof Veselý)
Od Tatier k Dunaju – (hudba: Ján Baláž / text: Boris Filan, hrá skupina Elán)
Horehronie – (hudba: Martin Kavulič / text: Kamil Peteraj, spieva Kristína Peláková)

Sloboda & Mier:
Na Kráľovej holi – (slovenská ľudová)
Keby som bol vtáčkom – – (Mikuláš Schneider – Trnavský)
Hej, Slováci – (Samuel Tomášik)
Kto za pravdu horí – (hudba: Miloš Ruppeldt / text: Karol Kuzmány)
Sľúbili sme si lásku – (Ivan Hoffman)
Loď do neznáma – (hudba: Peci Uherčík, Tublatanka)
Pieseň o slobode – (hudba: Ivan Čermák / text: Anton Srholec)
Pocta Majakovskému – (Robo Grigorov)

Folklórne skladby:
Spievanky, spievanky
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
A ja taka dzivočka
Anička, dušička, kde si bola
Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali
Kapura, Kapura
Išeu macek do Mauacek

Piesne o viere:                                        
Nepoškvrnené srdce Márie – (hymna Mariánskeho kňazského hnutia)
Smieť žiť pre Krista – (Mária Royová)
Daj Boh šťastia tejto zemi – (Pavol Habera)
Muoj Bože – (Katarína Knechtová)
Chlap z kríža – (hudba: Pavol Habera / text: Boris Filan)
Láska, viera, nádej – (Robo Grigorov)

Detské piesne:
Kukulienka, kde si bola – (slovenská ľudová)
Maličká som – (slovenská ľudová)
Jedna druhej riekla – (slovenská ľudová)
Kolo kolo mlynské – (slovenská ľudová)
Pec nám spadla – (slovenská ľudová)
Išla sova na tanec – (hudba: Štefan Kantor / text: Ľudmila Podjavorinská)
My sme malí muzikanti – (Emil Hula)
Vetríček bratríček – (hudba: Milan Novák / text: Milan Ferko)

Hlasuje sa do 21. januára tu: www.eu-songbook.org.

Odporúčame