Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Ranná šou s Juniorom a Marcelom

Ľud versus Fun rádio, VOL. 177: kniha

  • Kava

Pondelková mozgová zumba

Dobré ráno, nech sa páči zadanie: 

Vandal vytrhol z knihy jeden list, na ktorom boli dve očíslované strany. Súčet čísel zvyšných strán knihy bol 7 495.
Zistite, koľko očíslovaných strán mala pôvodne kniha, ak číslovanie strán knihy začalo číslom 1.

Odpovede posielajte dnes (28. januára) do 9:00 na:

[email protected] (spolu s telefónnym číslom)

WhatsApp: 0910 943 944

Odporúčame