Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Zábava

Dostala poznámku, že sa na hodine bavila. Jej otec učiteľke odpísal!

  • AH

Poznámka z roku 1995

Pred pár dňami sme tu mali poznámku o tom, ako syn prišiel domov smutný. Dostal poznámku. Keď si ju otec prečítal, skoro odpadol. Na margo toho píše Petra: „Tak keď už bola reč o poznámkach v žiackej knižke, prikladám tu moju z roku 1995.

Poznámka:

„Žiačka sa na hodine bavila a nepracovala samostatne.“


Odpoveď učiteľke môjho ocina: 

„Vážená pani učiteľka, ak niečo neznášam, tak sú to nepedagogické prístupy k žiakom. Pedagóg má svojim prístupom zaujať žiakov, a nie na nich pôsobiť tak, že sa ho trieda bojí. Ak ste boli na hodine neistá a nervózna, nečudujte sa, že Vás žiaci nemajú radi!

Váš výrok: "modlite sa, žiaci, aby som k vám zajtra neprišla na matematiku, lebo vám dám písomku", myslím, že hovorí za všetko. Ak s mojou odpoveďou nesúhlasíte, možno by bolo lepšie, ak by sme sa stretli u riaditeľky školy.“

Odporúčame