Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Súťaže

Kvíz o Európskej únii

  • DC

Zapoj sa do kvízu a vyhraj Apple iPad, 128 GB, 6. Generácie

 

Zahraj si kvíz a pokús sa správne odpovedať, čo je PRAVDA a čo MÝTUS.

Po zvládnutí kvízu vyplň registračný formulár.

 

HLAVNÁ CENA:

1 x Apple iPad, 6. Generácia, 128 GB v hodnote 439€ 

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.

MENŠIE CENY:

5x ruksak Európskeho parlamentu, ktorý obsahuje tričko, reproduktor a reklamné materiály k voľbám

 

KVÍZ:

 

25. mája rozhodnete vo voľbách do Európskeho parlamentu o tom, kto bude našu krajinu zastupovať v Európe. Váš hlas je pritom rovnako dôležitý, ako kohokoľvek v celej Európskej únii. Nenechajte ho prepadnúť a poďte voliť. Už 25. mája čaká Európa aj na Váš hlas.