Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Zábava

Druhák mal za úlohu vymyslieť vetu. Jeho rodičia neverili, čo z neho vyšlo!

  • AH

Kde to len počul?

Druhý ročník základná školy. Za úlohu mal vymyslieť vetu, ktorá bude obsahovať rozlišovacie znamienko, slovo s dvojhláskou, tvrdú a mäkkú spoluhlásku a jednoslabičné slovo. Tak sa poriadne zamyslel a vyšlo z neho toto. Rodičia nevedia odkiaľ to môže mať. Poslala Simona.

Odporúčame