Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Zábava

Učiteľka Majka: „Deti mali nakresliť postavu Tatára alebo Turka. Bolo z toho toto!“

  • AH

Vtipní sú tí dnešní študenti

Humor neopúšťa ani školy a školákov. Písala nám učiteľka Majka: „Deti mali pod poznámky z Vlastivedy nakresliť postavu Tatára alebo Turka a bola z toho tatárska omáčka.“

Odporúčame