Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Ranná šou s Juniorom a Marcelom

Ľud versus Fun rádio, VOL. 201: myslím si číslo

  • Kava

Mozgová zumba pre každého

Dobré ráno, nech sa páči zadanie: 

Myslím si tri po sebe nasledujúce párne čísla.
Súčet prvého a tretieho je o 12 menší, ako štvornásobok druhého.
Aké je druhé číslo?

ODPOVEĎ:

číslo: 6

poradie čísel: 4, 6, 8

Odporúčame