Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Hudba

Mladý začínajúci slovenský spevák J.Ø.S chce preraziť anglickým singlom „Riots“

  • AH

Podarí sa mu to?

Hovorí si J.Ø.S (čítaj Džejoues). Je to mladý slovenský začínajúci spevák, ktorý sa rozhodol, že sa pokúsi v tomto hudobnom svete preraziť anglicky spievanou skladbou “Riots“. Pieseň je hudobnou produkciou Andreja Karlika. Videoklip nakrúcal a režíroval Tomáš Gončár z Movie Name Studio.

Ako by v skratke opísal túto pieseň?
Takto: „Moje okolie a moja životná situácia. Tých impulzov bolo viac, no pre mňa je podstatný signál, ktorý som chcel touto piesňou vyslať. Cítil som potrebu povedať, že nepokoje v našich dušiach nie sú ničím nevídaným, a že neistotu vieme prekonať. Ak chceme nájsť vlastné šťastie a pohodu, mali by sme nasledovať ľudí, ktorých milujeme a načúvať tlkot ich sŕdc.“

Odporúčame