Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Nedeľná talkshow so Šarkanom

Novinárky Zuzana Matuščáková a Lucia Okša o syndróme vyhorenia v Nedeľnej talkshow

  • JK

Vypočuj si, čo si nestihol v nedeľu dopoludnia...

Syndróm vyhorenia je novodobým fenoménom, ktorý sa v spoločnosti objavuje čoraz častejšie. Ide o stav psychickej vyčerpanosti – je to taký infarkt duše. 

Novinárky Zuzana Matuščáková a Lucia Okša sa téme vyhorenia venovali v svojej knihe, v ktorej zozbierali niekoľko skutočných príbehov ľudí, ktorí si vyhorením prešli. Syndróm vyhorenia tento rok pripísala Svetová zdravotnícka organizácia na zoznam diagnóz. Má niekoľko štádií a paradoxne sa to celé začína extrémnym zanietením v práci.

Odporúčame