Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Nedeľná talkshow so Šarkanom

Kriminálny psychológ Ondrej Kubík hosťom u Šarkana

  • JK

Vypočuj si, čo si nestihol v nedeľu dopoludnia...

Ondrej Kubík je kriminálny psychológ. Na základe pozorovania a kladenia otázok vie odhaliť vierohodnosť výpovede svedka či podozrivého. V talkshow Šarkanovi porozprával aj o tom, prečo si myslí, že viesť výsluch je skôr umenie ako veda.

Každý výsluch má isté pravidlá. Všetky improvizácie musia byť pripravené a musia sa riadiť vopred dohodnutou štruktúrou. Vyšetrovatelia nemôžu na podozrivého vytvárať psychologický nátlak a musia byť talentovaní. Dobrý vyšetrovateľ by mal byť aj dobrý herec.

Odporúčame