Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Zábava

Keď je žiak úprimný: „Písomka môjho syna z biológie. Som odpadla!“

  • AH

Úprimnosť za jedna, to ostatné za päť!

Jediné, čo sa dá v tomto oceniť je jeho úprimnosť. Na tom sa dá stavať. To ostatné sa doučí. Píše poslucháčka Blanka, ktorá nie je úplne nadšená zo svojho syna: „Písomka môjho syna z biológie. Som odpadla.“

Školský BONUS od Majky: "Môj syn vyskloňoval slovo vajce v pluráli nasledovne:

1. pád: Kto, čo? vajcá,
2. pád: Bez koho, bez čoho? bez vajéc,
3. pád: Komu, čomu? vajcám
4. pád: Koho, čo? vajca
6. pád: O kom, o čom? o vajcách
7. pád: S kým, s čím? s vajcámi

Odporúčame