Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Ľud versus Fun rádio

Ľud versus Fun rádio, VOL. 224: čísla

  • Kava

Mozgová zumba pre každého

Dobré ráno, nech sa páči zadanie: 

Súčet troch celých čísel je -80 (mínus 80)

Druhé číslo je trojnásobkom prvého a tretie je dvojnásobkom druhého. Ktoré sú to čísla? 

ODPOVEĎ:

-8, -24 a -48

Odporúčame