Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Ľud versus Fun rádio

Ľud versus Fun rádio, VOL. 231: trieda

  • Kava

Mozgová zumba pre každého

Dobré ráno, 

nech sa páči, zadanie: 

V triede je 30 žiakov. Z matematiky nebola na vysvedčení horšia známka ako dvojka. Určite počet žiakov, ktorí mali jednotku z matematiky, ak trieda mala priemer z matematiky 1,4.

ODPOVEĎ: 18

Odporúčame