Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Nedeľná talkshow so Šarkanom

Best of Nedeľná talkshow '20 vol. 06

  • JK

Psychiatrička Magdalena Frecer a profesorka Daniela Ostatníková hostkami v Nedeľnej talkshow

Mnoho ľudí má duševné problémy, o ktorých sa hanbí rozprávať. Stránia sa svojich blízkych. Psychiatrička a terapeutka Magdalena Frecer porozpráva Šarkanovi o tom, že práve rozhovor a kontakt s okolím môžu pomôcť pri liečení duševných ťažkostí.

Je mýtom, že by sme mali všetok svoj čas venovať rodine a známym. Na to, aby sme zdravo fungovali si musíme nájsť čas aj sami pre seba. No zároveň si to s ostatnými musíme vykomunikovať vopred, aby nedošlo k nedorozumeniam.

Profesorka Daniela Ostatníková je uznávaná vedkyňa a lekárka, ktorá sa venuje výskumu vplyvu pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti u oboch pohlaví. Šarkanovi v talkshow prioritne porozprávala o vplyve testosterónu na ľudský život.

Testosterón je najdôležitejší mužský hormón. Vplýva na správny vývin a funkciu mužských pohlavných orgánov, svalstva či ochlpenia. Testosterón však ovplyvňuje aj myslenie muža. Čím vyššiu hladinu testosterónu muž má, tým viac sa snaží presadiť sa v spoločnosti, je priebojnejší a dominantnejší.

Odporúčame