Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Nedeľná talkshow so Šarkanom

Monika Martinezová: "Linka dôvery Nezábudka je vždy najviac vyťažená počas pondelka"

  • JK

Monika Martinezová a Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie hosťami u Šarkana.

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. Aj napriek tomu zo strany štátu nemá takú pozornosť, akú by si zaslúžilo. Aj preto vznikli rôzne krízové linky pomoci. Jednou z nich je aj Linka dôvery Nezábudka. Ako porozprávala v Nedeľnej talkshow jej riaditeľka Monika Martinezová, vyťaženosť linky závisí aj od dňa či času. Najviac ľudí žiada o pomoc v pondelok, no tie najkritickejšie prípady riešia ľudia počas noci

Táto pretechnizovaná doba nám v mnohom pomáha. Môžeme sa ľahko skontaktovať s priateľmi na druhej strane planéty, môžeme si za pár sekúnd vyhľadať potrebnú informáciu alebo spraviť online nákup. Avšak aj toto, tak ako všetko, má svoje negatívne dopady. Ako porozprával zástupca riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský, kvôli presýtenosti informáciami sa môžu u mnohých ľudí rozvinúť duševné problémy.

Odporúčame