Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Zábava

Piataci mali doplniť chýbajúce spoluhlásky. Našiel sa medzi nimi aj výnimočný talent

  • AH

Zo školských lavíc

Opäť sme v škole. Úloha pre piatakov. Doplň chýbajúce spoluhlásky. samozrejme, našiel sa aj výnimočný talent. Poslala Janka: „Môžete dať na pobavenie. Piataci.“

Janka pokračuje: „Nejaký talent to dal takto, môj malý to hovoril doma. Tak pre znázornenie.“


Odporúčame