Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams
Zábava

Úlohu pochopil inak ako mal, ale aspoň výborne pobavil!

  • AH

Niečo zo školských lavíc

Zle pochopil zadanie a vzniklo z toho toto. Poslala poslucháčka Lenka. Z domácich školských lavíc. Mal určiť vety podľa ich obsahu, namiesto toho na ne odpovedal...

Odporúčame